Tandarts Arnhem | Tarieven - Tandarts Raktoe Arnhem

Ga naar de inhoud
Tarieven
mondzorg en tandtechniek
I Consultatie en diagnostiek (C)     
a. Diagnostisch onderzoek     
C11 Periodieke controle € 22,16
C13 Probleemgericht consult € 22,16
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen     
C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 22,16
C28  Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 104,95
C29 *  Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 29,15
C65  Planmatig beslijpen van alle voortanden, per bovenof onderkaak € 58,31
c. Toeslagen en diversen     
C80  Mondzorg aan huis € 17,49
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 46,65
C85  Weekendbehandeling € 22,16
C86 Avondbehandeling € 22,16
C87 Nachtbehandeling  € 22,16

II Maken en/of beoordelen foto’s (X)     
X10 Kleine röntgenfoto € 16,33
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto € 12,24
X21 Kaakoverzichtsfoto € 69,97
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 69,97
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 25,66
X24 Schedelfoto € 31,49
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto € 198,24
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 58,31

III Preventieve mondzorg (M)    
M01  Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten € 13,07
M02  Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten € 13,07
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten € 13,07
M05 Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit  € 26,24
M32**  Eenvoudig bacteriologisch -of enzymatisch onderzoek € 17,49
M30  Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament  € 5,83
M40  Fluoridebehandeling € 14,58
M61 *  Mondbeschermer € 26,24
M80 * Behandeling van witte vlekken, eerste element  € 50,73
M81 * Behandeling van witte vlekken, volgend element € 27,99

IV Verdoving (A)     
A15 Oppervlakte verdoving € 7,58
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 14,58
A20  Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie kostprijs

V Verdoving door middel van een roesje (B)     
B10  Introductie roesje (lachgassedatie) € 29,15
B11  Toediening roesje (lachgassedatie) € 29,15
B12  Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 36,66

VI Vullingen (V)     
V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 24,49
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 39,07
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 50,73
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 71,13
V81 Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 36,15
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 50,73
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 62,39
V84  Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 82,80
V91 Eénvlaksvulling composiet € 46,65
V92 Tweevlaksvulling composiet € 61,22
V93 Drievlaksvulling composiet € 72,88
V94 Meervlaksvulling composiet € 93,29
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 69,97
V30 Fissuurlak, eerste element € 26,24
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 14,58
V40 Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen. € 5,83
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 11,66
V70 * Parapulpaire stift € 11,66
V80 * Wortelkanaalstift € 20,41
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8,75

VII Wortelkanaalbehandelingen (E)     
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning     
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 22,16
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 40,82
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 32,07
b. Wortelkanaalbehandeling     
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit     
E60 * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 46,65
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd     
E04  Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten € 47,90
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 104,95
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 151,60
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 198,24
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 244,89
E85 Elektronische lengtebepaling € 14,58
E19  Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting € 17,49
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 46,65
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen     
E51 Verwijderen van kroon of brug € 34,98
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 29,15
E53 Verwijderen van wortelstift € 40,82
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 29,15
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 29,15
E56 * Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 40,82
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 29,15
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt     
E61  Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 81,63
E62  Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 52,48
E63 *  Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal € 43,73
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 46,65
Initiële wortelkanaalbehandeling     
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 58,31
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 29,15
Bleken     
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 46,63
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 17,49
E97 * Uitwendig bleken per kaak € 72,88
Behandeling trauma-element     
E40 Directe pulpa-overkapping € 29,15
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 11,66
E43 *  Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 23,32
E44  Verwijderen spalk, per element € 5,83
Aanbrengen rubberdam     
E45 Aanbrengen rubberdam € 11,66
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen     
E31 Snij-/hoektand € 116,61
E32 Premolaar € 163,26
E33 Molaar € 209,91
E34 * Aanbrengen retrograde vulling € 23,32
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie € 81,63
E37 Kijkoperatie € 69,97
Gebruik operatiemicroscoop     
E86  Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 78,71
Gebruiksklaar maken praktijkruimte     
E87  Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 58,31

VIII Kronen en bruggen (R)     
a. Inlays en kronen     
R08 * Eenvlaks composiet inlay € 69,97
R09 * Tweevlaks composiet inlay € 134,11
R10 * Drievlaks composiet inlay € 174,92
R11 * Eenvlaksinlay € 104,95
R12 * Tweevlaksinlay € 163,26
R13 * Drievlaksinlay € 233,23
R14  Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 29,15
R24 * Kroon € 256,55
R34 * Kroon op implantaat € 233,23
R29 * Confectiekroon € 52,48
R31 Opbouw plastisch materiaal € 58,31
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 58,31
R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 116,61
b. Brugwerk     
R40 * Eerste brugtussendeel € 174,92
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 87,46
R46 * Brugverankering, per anker € 58,28
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 145,77
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 29,15
R55 * Gipsslot met extra afdruk € 29,15
R60 * Plakbrug zonder preparatie € 116,61
R61 * Plakbrug met preparatie € 174,92
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 40,82
R66  Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 23,32
c. Restauraties diversen     
R70  Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 64,14
R71 *  Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 64,14
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 23,32
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 58,31
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 29,15
R77  Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 29,15
d. Schildje van keramiek of kunststof     
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 69,97
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 116,61
e. Temporaire voorzieningen     
R80 * Temporaire, eerste voorziening € 29,15
R85 * Temporaire, volgende voorziening € 11,66
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk:  Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.

IX Behandelingen kauwstelsel (G)     
a. Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)     
Onderzoek/diagnostiek bij OPD     
G21 Functieonderzoek kauwstelsel € 104,95
G22 Verlengd onderzoek OPD € 209,91
G23 Spieractiviteitsmeting en registratie € 93,29
Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste functieonderzoek kauwstelsel (G21)     
G1 Consult OPD-therapie A (niet- complex) € 61,22
G62 * Stabilisatieopbeetplaat  € 157,43
G68 * Reparatie stabilisatieopbeet- plaat met afdruk € 46,65
G47 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A € 69,97
Therapie bij OPD B (complex), na tenminste verlengd onderzoek OPD (G22)     
G43 Consult OPD-therapie B (complex) € 117,78
G44 * Therapeutische injectie € 64,14  
G46 * Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur (eenmalig) € 46,65  
G48 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B € 116,61  
b. Beetregistraties     
G10 Niet-standaard beetregistratie € 87,46
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen     
G11 Scharnierasbepaling € 87,46
G12 Centrale relatiebepaling € 81,63
G13 Protrale/laterale bepalingen € 58,31
G14  Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 524,77
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte € 29,15
G16 Therapeutische positiebepaling € 29,15
G20 Beetregistratie intra-oraal € 58,31
Diversen     
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte € 29,15
G65 * Indirect planmatig inslijpen € 320,69
G69 * Beetbeschermingsplaat € 64,14
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 58,31
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel     
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 291,54
G72 Controlebezoek MRA € 29,15
G73 * Reparatie MRA met afdruk € 46,65

X Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)     
a. Onderdeel A     
H11 Trekken tand of kies € 43,73
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 32,65
H21 Kosten hechtmateriaal € 6,06
H26 Hechten weke delen € 64,14
H50 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 58,31
H55  Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 17,49
b. Onderdeel B     
H90  Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 58,31
H33 Hemisectie van een molaar € 69,97
H35  Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 69,97
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 52,48
H41  Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 34,98
Wortelpuntoperatie per tandwortel     
H42  Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 69,97
H43  Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 93,29
H44  Primaire antrumsluiting € 64,14
H59  Behandeling kaakbreuk, per kaak € 81,60
Cyste-operatie     
H60 Marsupialisatie  € 81,63
H65 Primaire sluiting € 157,43
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen     
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 81,63
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 157,43
H80  Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 110,78
H85  Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 186,58

XI Kunstgebitten (P)     
P60  Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 34,98
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit  € 29,15
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 58,31
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 87,46
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 174,92
P16  Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 64,14
P18  Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 17,49
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 239,06
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 326,56
P31 * Wortelkap met stift € 145,77
P32  Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 87,46
P33  Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 58,31
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 14,58
P45 * Noodkunstgebit € 116,61
a. Volledig kunstgebit     
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak € 174,92
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak € 233,23
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 379,00
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit     
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 29,15
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 64,14
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 34,98
P27 Reoccluderen € 58,31
P28 Naregistratie en remounten € 58,31
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 64,14
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 87,46
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 29,15
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 29,15
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 34,98
Overige     
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 46,65
P06  Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak                € 40,82
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 40,82
P02 *  Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 87,46
P03 *  Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder € 58,31
P04 *  Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 87,46
P70 *  Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak € 163,26
P07 *  Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 17,49
P08 *  Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 46,65
P56  Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak € 40,82
P51 *  Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 40,82
P52 *  Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 87,46
P53 *  Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 58,31
P54 *  Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 87,46
P57 *  Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 17,49
P58 *  Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak € 46,65
P78 *  Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak € 46,65
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak € 46,65

XII Tandvleesbehandelingen (T)     
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen     
T11  Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 154,51
T12  Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 169,09
T21  Grondig reinigen wortel, complex € 31,49
T22  Grondig reinigen wortel, standaard € 23,32
T31  Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 90,38
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 104,95
T33  Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 46,65
T41 Beperkt consult parodontale nazorg  € 61,22
T42 Consult parodontale nazorg € 88,63
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg  € 117,78
T44  Complex consult parodontale nazorg € 156,85
T60 Evaluatieonderzoek met pocketstatus € 154,51
T61 Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus € 169,09
Parodontale chirurgie     
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 189,50
T71 lapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 291,54
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) € 349,84
T73 Directe postoperatieve zorg, kort € 58,31
T74 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 156,85
T75  Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus € 151,60
T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 72,88
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)     
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a     
T80 Tandvleestransplantaat € 125,36
T81 Tuber- of retromolaarplastiek € 102,04
T82 Tandvleescorrectie, per element € 55,39
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 145,77
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)     
T84 *  Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 349,84
T85 *  Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 116,61
T86  Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal  € 189,50
Parodontale kroonverlengingsprocedure     
T87 Kroonverlenging per element € 186,50
T88 Kroonverlenging per sextant € 349,84
Directe postoperatieve zorg     
T89 Directe postoperatieve zorg, kort  € 58,31
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 156,85
Diversen     
T91 Pocketregistratie € 34,98
T92 Parodontiumregistratie € 69,97
T93**  Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 40,82
T94 Behandeling tandvleesabces € 78,71
T57 * Toepassing lokaal medicament € 62,97
T95 * (Draad)Spalk € 23,32
T96  Uitgebreide Voedingsanalyse € 58,31

XIII Implantaten (J)     
J97 Overheadkosten implantaten € 176,13
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 99,68
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning     
J01 Initieel onderzoek implantologie € 64,67
J02 * Verlengd onderzoek implantologie € 99,49
J03 * Proefopstelling € 134,31
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 44,77
b. I Pre-implantologische chirurgie     
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 238,77
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 149,23
J11  Prepareren donorplaats  € 134,31
J12 *  Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 144,26
J13 *  Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 69,64
J07  Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik  Kostprijs
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen     
J06 Vrijleggen foramen mentale € 29,85
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 84,57
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte € 129,34
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad € 59,69
J19 Toeslag esthetische zone € 63,56
c. Implantologische chirurgie     
J20  Plaatsen eerste implantaat, per kaak  € 227,33
J28 Plaatsen volgend implantaat, per kaak € 94,02
J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)  € 74,62
J29 * Plaatsen volgende Healing Abutment € 35,32
J26  Moeizaam verwijderen implantaat € 164,16
J36 Verwijderen implantaat € 32,83
J27 Vervangen eerste implantaat € 227,33
J37 Vervangen volgend implantaat € 94,02
J39 Uitvoeren autotransplantaat € 298,47
d. Diversen     
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik kostprijs
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond  € 19,90
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste € 104,46
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef € 114,41
J33 Kosten implantaat € 319,50
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQmeting  € 9,95
J35 Grondig submucosaal reinigen implantaat € 23,32
J87 * Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat € 23,32
e. Mesostructuur     
J45 * Plaatsen eerste drukknop € 119,39
J41 * Elke volgende magneet, drukknop € 34,82
J42 * Staaf tussen twee implantaten € 203,95
J43 *  Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 64,67
J44 *  Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 24,87
f. Prothetische behandeling na implantaten     
J50 * Boven- en onder klikgebit € 512,37
J51 * Onder-klikgebit € 333,29
J52 * Boven-klikgebit € 333,29
J53 * Omvorming klikgebit € 99,49
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 129,34
J55 *  Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 149,23
J56 *  Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 174,10
J57  Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 84,57
J58  Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 109,44
J59  Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 134,31
g. Nazorg implantologie     
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 54,72
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 89,54
h. Prothetische nazorg     
J70 *  Opvullen zonder staafdemontage € 139,28
J71 *  Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 174,10
J72 *  Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 198,98
J73 *  Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 223,85
J74 *  Reparatie zonder staafdemontage € 54,72
J75 *  Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 104,46
J76 *  Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 129,34
J77 *  Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 154,21
J78 * Verwijderen én vervangen drukknop € 24,87
J79 * Verwijderen én vervangen steg € 45,47
i. Ketenzorg implantologie     
J80  Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 506,40

XIV Uurtarieven (U)     
U25 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 13,28
U35 *  Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden eenheden van vijf minuten  € 15,32
U05 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 15,32

XV Abonnementen (Z)     
Z10 * Abonnement categorie A per maand € 7,58
Z20 * Abonnement categorie B per maand € 11,66
Z30 * Abonnement categorie C per maand € 15,74
Z40 * Abonnement categorie D per maand € 19,24
Z50 * Abonnement categorie E per maand € 23,32
Z60 * Abonnement categorie F per maand € 6,41
XVI Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)     
Y01 Informatieverstrekking, per vijf minuten € 13,28  
Y02 Onderlinge dienstverlening Maximum

CONTACT
HANDIGE LINKS
www.mondzorgkosten.nl
www.vergelijkmondzorg.nl
www.allesoverhetgebit.nl

PRAKTIJKUREN
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag


Birdie Media, 2020
07.45 - 17.00
07.45 - 17.00
07.45 - 17.00
07.45 - 17.00
07.45 - 12.00

PARTNERS
Zijpendaalseweg 61a
6814CD Arnhem

026-4434993
info@tandartsraktoe.nl
wij zijn om de ene vrijdag geopend,
tijdens de oneven weken
Terug naar de inhoud