Tandarts Arnhem | Tarieven - Tandarts Arnhem

Ga naar de inhoud
Tarieven
mondzorg en tandtechniek
Consultatie en diagnostiek (C)                 
a. Consulten                    
C001     Consult ten behoeve van een intake      € 50,54
C002     Consult voor een periodieke controle     € 25,27
C003     Consult, niet zijnde periodieke controle € 25,27
b. Diagnostisch onderzoek                       
C010     Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen           € 25,27
C011     Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion       € 119,69
C012     Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan        € 119,69
C013     Studiemodellen € 33,25
C014     Pocketregistratie            € 39,90
C015     Parodontiumregistratie € 79,79
C016     Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling        € 199,48
c. Diversen                      
C020     Mondzorg aan huis        € 19,95
C021     Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren)        € 27,93

II Maken en/of beoordelen foto’s (X)                   
X10       Maken en beoordelen kleine röntgenfoto           € 18,62
X11       Beoordelen kleine röntgenfoto  € 13,96
X21       Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto           € 79,79
X22       Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak       € 79,79
X23       Beoordelen kaakoverzichtsfoto  € 29,26
X24       Maken en beoordelen schedelfoto         € 35,91
X34       Beoordelen schedelfoto              € 26,60
X25       Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto        € 226,08
X26       Beoordelen meerdimensionale kaakfoto             € 66,49

III Preventieve mondzorg (M)                 
M01      Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten          € 14,91
M02      Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten   € 14,91
M03      Gebitsreiniging, per vijf minuten             € 14,91
M05      Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit        € 29,92
M32 */**          Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek    € 19,95
M30      Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament   € 6,65
M40      Fluoridebehandeling      € 16,62
M61 *   Mondbeschermer of fluoridekap            € 29,92
M80 *   Behandeling van witte vlekken, eerste element € 57,85
M81 *   Behandeling van witte vlekken, volgend element            € 31,92

IV Verdoving (A)                          
A10       Geleidings-, infiltratieen/of intraligamentaire verdoving             € 16,62
A15       Oppervlakte verdoving  € 8,64
A20       Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie          kostprijs
A30       Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie   € 53,20
V Verdoving door middel van een roesje (B)                     
B10       Introductie roesje (lachgassedatie)         € 33,25
B11       Toediening roesje(lachgassedatie)          € 33,25
B12       Overheadkosten roesje(lachgassedatie) € 41,56

VI Vullingen (V)               
V71       Eénvlaksvulling amalgaam         € 27,93
V72       Tweevlaksvulling amalgaam      € 44,55
V73       Drievlaksvulling amalgaam        € 57,85
V74       Meervlaksvulling amalgaam      € 81,12
V81       Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer         € 41,23
V82       Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer       € 57,85
V83       Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer         € 71,15
V84       Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer       € 94,42
V91       Eénvlaksvulling composiet          € 53,20
V92       Tweevlaksvulling composiet       € 69,82
V93       Drievlaksvulling composiet         € 83,12
V94       Meervlaksvulling composiet       € 106,39
V15       Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)            € 79,79
V30       Fissuurlak eerste element(sealen)          € 29,92
V35       Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)      € 16,62
V40       Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen            € 6,65
V50       Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje           € 13,30
V70 *    Parapulpaire stift           € 13,30
V80 *    Wortelkanaalstift           € 23,27
V85 *    Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element     € 9,97

VII Wortelkanaalbehandelingen (E)                      
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning                            
E02       Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult      € 46,55
E03       Consult na tandheelkundig ongeval        € 36,57
b. Wortelkanaalbehandeling                    
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit                    
E60 *    Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel         € 53,20
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd                         
E04       Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten      € 54,31
E13       Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal     € 119,69
E14       Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen   € 172,89
E16       Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen   € 226,08
E17       Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen  € 279,28
E85       Elektronische lengtebepaling     € 16,62
E19       Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting         € 19,95
E66       Wortelkanaalbehandeling van melkelement       € 53,20
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen Alleen te declareren bij DETI-score B en klasse II of III van de Classificatie.                       
E51       Verwijderen van kroon of brug  € 39,90
E52       Moeilijke wortelkanaalopening  € 33,25
E53       Verwijderen van wortelstift        € 46,55
E54       Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal         € 33,25
E55       Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal          € 33,25
E56 *    Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel              € 46,55
E57       Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie  € 33,25
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt                         
E61       Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 93,09
E62       Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting  € 59,84
E63 *    Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal          € 49,87
E64       Afsluiting van open wortelpunt  € 53,20
Initiële wortelkanaalbehandeling                          
E77       Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal             € 66,49
E78       Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal     € 33,25
Bleken                
E90       Inwendig bleken, eerste zitting  € 53,20
E95       Inwendig bleken, elke volgende zitting  € 19,95
E97 *    Uitwendig bleken per kaak        € 83,12
Behandeling trauma-element                 
E40       Directe pulpa-overkapping         € 33,25
E42       Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval      € 13,30
E43 *    Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval            € 26,60
E44       Verwijderen spalk, per element € 6,65
Aanbrengen rubberdam                          
E45       Aanbrengen rubberdam             € 13,30
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen                 
E31       Snij-/hoektand   € 132,99
E32       Premolaar         € 186,18
E33       Molaar € 239,38
E34 *    Aanbrengen retrograde vulling  € 26,60
E36 *    Het trekken van een element met re-implantatie            € 93,09
E37       Kijkoperatie       € 79,79
Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen                         
E88       Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen           € 66,49
Gebruik operatiemicroscoop                   
E86       Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling          € 89,77
Gebruiksklaar maken praktijkruimte                     
E87       Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling              € 66,49

VIII Kronen en bruggen (R)                      
a. Inlays en kronen                      
R08 *    Eénvlaks composiet inlay           € 79,79
R09 *    Tweevlaks composiet inlay        € 152,94
R10 *    Drievlaks composiet inlay          € 199,48
R11 *    Eénvlaksinlay     € 119,69
R12 *    Tweevlaksinlay  € 186,18
R13 *    Drievlaksinlay    € 265,98
R14       Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties    € 33,25
R24 *    Kroon op natuurlijk element      € 292,57
R34 *    Kroon op implantaat     € 265,98
R29 *    Confectiekroon  € 59,84
R31       Opbouw plastisch materiaal      € 66,49
R32 *    Gegoten opbouw, indirecte methode     € 66,49
R33 *    Gegoten opbouw, directe methode        € 132,99
b. Brugwerk                     
R40 *    Eerste brugtussendeel   € 199,48
R45 *    Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel    € 99,74
R49       Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen         € 166,24
R50 *    Metalen fixatiekap met afdruk  € 33,25
R55 *    Gipsslot met extra afdruk           € 33,25
R60 *    Plakbrug zonder preparatie       € 132,99
R61 *    Plakbrug met preparatie            € 199,48
R65       Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel        € 46,55
R66       Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee         € 26,60
c. Restauraties diversen                           
R67 *    Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon       € 28,59
R70       Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker            € 73,14
R71 *     Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond      € 73,14
R74 *    Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties             € 26,60
R75 *    Opnieuw vastzetten plakbrug    € 66,49
R76       Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon  € 33,25
R77       Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element             € 33,25
R91 *    Wortelkap met stift       € 166,24
R92       Passen restauratieve proefopstelling in de mond            € 89,77
d. Schildje van keramiek of kunststof                    
R78 *    Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie    € 79,79
R79 *    Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie         € 132,99
e. Temporaire voorzieningen                   
R80 *    Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies             € 33,25
R85 *    Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies        € 13,30
R90 *    Gedeeltelijk voltooid werk         Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren

IX Behandelingen kauwstelsel (G)                         
a. Pijn en bewegingsstoornissen(Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)                     
Onderzoek/diagnostiek bij OPD               
G21       Functieonderzoek kauwstelsel   € 119,69
G22       Verlengd onderzoek OPD           € 239,38
G23       Spieractiviteitsmeting en registratie       € 106,39
Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste functieonderzoek kauwstelsel (G21)                          
G41       Consult OPD-therapie A (niet- complex) € 69,82
G62 *    Stabilisatieopbeetplaat € 179,53
G68 *    Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk     € 53,20
G47       Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A     € 79,79
Therapie bij OPD B (complex). Onderstaande verrichtingen zijn uitsluitend te declareren nadat een Verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt.                   
G43       Consult OPD-therapie B (complex)         € 134,32
G44 *    Therapeutische injectie € 73,14
G46 *    Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)   € 53,20
G48       Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B     € 132,99
b. Beetregistraties                       
G10       Niet-standaard beetregistratie  € 99,74
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10                  
G11       Scharnierasbepaling      € 99,74
G12       Centrale relatiebepaling             € 93,09
G13       Protrale/laterale bepalingen      € 66,49
G14        Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie          € 598,45
G16       Therapeutische positiebepaling € 33,25
G20       Beetregistratie intra-oraal         € 66,49
Diversen                          
G09       Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur   € 35,91
G15       Toeslag voor het behouden van beethoogte       € 33,25
G65 *    Indirect planmatig inslijpen        € 365,72
G75       Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak         € 66,49
G69 *    Beetbeschermingsplaat € 73,14
G33 *    Aanbrengen front/hoektandgeleiding     € 66,49
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel                           
G71 *    Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)            € 332,47
G72       Controlebezoek MRA    € 33,25
G73 *    Reparatie MRA met afdruk        € 53,20
d. Myofunctionele apparatuur                
G74 *    Plaatsen van myofunctionele apparatuur            € 89,77
G76 *    Consult myofunctionele therapie           € 25,27

X Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)                          
a. Onderdeel A                
H11       Trekken tand of kies      € 49,87
H16       Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant            € 37,24
H21       Kosten hechtmateriaal  € 6,87
H26       Hechten weke delen      € 73,14
H50       Terugzetten tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling      € 66,49
H55       Terugzetten tand of kies, volgend element in dezelfde zitting, exclusief wortelkanaalbehandeling             € 19,95
b. Onderdeel B               
H90       Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B      € 66,49
H33       Hemisectie van een molaar       € 79,79
H34       Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak      € 79,79
H35       Moeizaam trekken tand of kies met behulp van chirurgie           € 79,79
H38       Uitvoeren eerste autotransplantaat        € 331,34
H39       Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting          € 131,66
H40       Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak   € 59,84
H41       Verwijderen van het lipbandje of tongriempje   € 39,90
Wortelpuntoperatie per tandwortel                     
H42       Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting  € 79,79
H43       Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting   € 106,39
H44       Primaire antrumsluiting              € 73,14
H59       Behandeling kaakbreuk, per kaak           € 93,09
Cyste-operatie                 
H60       Marsupialisatie             € 93,09
H65       Primaire sluiting             € 179,53
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen                         
H70       Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak       € 93,09
H75       Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak     € 179,53
H80       Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak  € 126,34
H85       Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak             € 212,78

XI Kunstgebitten (P)                    
a. Gedeeltelijk kunstgebit                        
P001 *  Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak € 99,74
P002 *  Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak           € 199,48
P003 *  Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak       € 272,63
P004 *  Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak     € 372,37
b. Volledig kunstgebit                 
P020 *  Volledig kunstgebit bovenkaak  € 199,48
P021 *  Volledig kunstgebit onderkaak   € 265,98
P022 *  Volledig kunstgebit boven- en onderkaak           € 432,21
P023 *  Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak     € 132,99
c. Toeslagen                    
P040     Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit   € 71,81
P041     Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars            € 33,25
P042     Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 66,49
P043     Toeslag voor frontopstelling en/ of beetbepaling in aparte zitting           € 39,90
P044     Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak   € 89,77
P045     Toeslag immediaat kunstgebit   € 16,62
P046     Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit            € 53,20
P047     Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars     € 19,95
P048     Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls          € 99,74
P049     Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling            € 66,49
d. Aanpassingen bestaand kunstgebit                   
P060     Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak            € 46,55
P061     Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak € 46,55
P062 *  Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak € 93,76
P063 *  Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak    € 94,42
P064 *  Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak   € 81,79
P065 *  Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak      € 85,11
P066 *  Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak          € 186,18
P067     Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit             € 33,25
P068 *  Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak  € 19,95
P069 *  Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak       € 53,20
P070 *  Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak     € 19,95
P071 *  Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak             € 53,20
P072 *  Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak           € 53,20
e. Nazorg                         
            Onder prothetische nazorg wordt verstaan:
• het controleren van de pasvorm van het bestaande kunstgebit;
• het aanpassen van het kunstgebit;
• het verhelpen van drukplaatsen;
• het zo nodig aanbrengen van tissue conditioner of het uitvoeren van een opvulling, tot vier maanden na de plaatsing, ongeacht het aantal benodigde zittingen.
          
XII Tandvleesbehandelingen (T)               
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen                       
T012     Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus    € 192,83
T021     Grondig reinigen wortel, complex          € 35,91
T022     Grondig reinigen wortel, standaard        € 26,60
T032     Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus         € 119,69
T033     Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling            € 73,14
T042     Consult parodontale nazorg       € 101,07
T043     Uitgebreid consult parodontale nazorg  € 134,32
T044     Complex consult parodontale nazorg     € 178,87
Parodontale chirurgie                 
T070     Flapoperatie tussen twee elementen     € 216,11
T071     Flapoperatie per sextant(één zesde deel)           € 332,47
T072     Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)    € 398,97
T073     Directe postoperatieve zorg, eerste zitting         € 66,49
T074     Directe postoperatieve zorg, volgende zitting    € 178,87
T076     Tuber- of retromolaarplastiek    € 83,12
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)                
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a                    
T101     Tuber- of retromolaarplastiek    € 116,36
T102     Tandvleescorrectie, één element            € 63,17
T103     Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen             € 166,24
Toepassen van regeneratietechniek                     
T111 *  Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)            € 398,97
T112 *  Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element  € 132,99
T113     Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal         € 216,11
Parodontale kroonverlengingsprocedure                           
T121     Kroonverlenging, één element   € 216,11
T122     Kroonverlenging, bij twee t/m zes elementen    € 398,97
Mucogingivale chirurgie                          
T141     Tandvleestransplantaat € 126,34
T142 *  Recessie bedekking met verplaatste lap € 398,97
Directe postoperatieve zorg                   
T151     Directe postoperatieve zorg, eerste zitting         € 66,49
T152     Directe postoperatieve zorg, volgende zitting    € 178,87
Diversen                          
T161 **             Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling          € 46,55
T162     Behandeling tandvleesabces      € 89,77
T163 *  Toepassing lokaal medicament  € 71,81
T164 *  (Draad)Spalk     € 26,60
T165     Uitgebreide voedingsanalyse      € 66,49

XIII Implantaten (J)                     
J001      Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie         € 199,68
J002      Overheadkosten pre-implantologische chirurgie             € 113,01
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning                            
J010      Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling  € 73,71
J011 *   Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling            € 113,40
J012 *   Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen    € 85,05
J013 *   Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen       € 170,09
J014      Implantaatpositionering op grond van CT-scan  € 51,03
b. Technieken voor het vergroten van het botvolume in een aparte zitting voorafgaand aan implanteren                          
J020 *   Éénmaal per kaakhelft, per implantaatbehandeling in rekening te brengen. Aanbrengen van autoloog (lichaamseigen) bot en/of botvervangend materiaal in de kaakbijholte om extra botvolume te creëren zodat er voldoende botvolume is voor de implantatie (sinusbodemelevatie). Verrichting in een aparte zitting die niet in combinatie met J040 (in dezelfde kaak) kan worden uitgevoerd.
Indien binnen een termijn van drie maanden een ophoging van de bodem bijholte in de tweede kaakhelft wordt uitgevoerd, is J021 van toepassing.        € 272,15
J021 *   Éénmaal per kaakhelft, per implantaatbehandeling in rekening te brengen. Aanbrengen van autoloog (lichaamseigen) bot en/of botvervangend materiaal in de kaakbijholte om extra botvolume te creëren zodat er voldoende botvolume is voor de implantatie (sinusbodemelevatie).
In rekening te brengen indien sprake is van een ophoging van de bodem bijholte in de tweede kaakhelft die wordt uitgevoerd binnen een termijn van drie maanden na J020.     € 170,09
J022 *   Aanbrengen van autoloog (lichaamseigen) bot en/of botvervangend materiaal voor het in hoogte en/of breedte uitbouwen van de kaak zodat er voldoende botvolume is voor de implantatie.
Verrichting in een aparte zitting die niet in combinatie met het plaatsen van een implantaat (J040, J046 of J049) in dezelfde kaak kan worden gedeclareerd. Naast deze prestatie mogen ook de andere codes uit onderdelen c en d van het J-hoofdstuk niet gedeclareerd worden.          € 164,42
c. Technieken voor het vergroten van het botvolume in dezelfde zitting als het implanteren                    
J030 *   Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren   € 96,39
J031 *   Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren         € 147,42
J032 *   Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren  € 68,04
d. Implantologische chirurgie                  
J040      Plaatsen eerste implantaat, per kaak     € 259,68
J041      Plaatsen volgend implantaat, per kaak   € 107,16
J042*    Plaatsen eerste tandvleesvormer            € 85,05
J043*    Plaatsen volgende tandvleesvormer       € 40,26
J044      Verwijderen implantaat             € 37,42
J045      Moeizaam verwijderen implantaat         € 187,10
J046      Vervangen eerste implantaat     € 259,11
J047      Vervangen volgend implantaat  € 107,16
J048      Chirurgische behandeling peri- implantitis, per sextant  € 197,88
J049      Plaatsen van twee implantaten in de onderkaak voor een klikgebit         € 577,75
e. Diversen                      
J050      - Boren en borstels kunnen tegen kostprijs, onder vermelding van het lotnummer, in rekening worden gebracht. Alleen in combinatie met de codes J040, J046, J048, J049, J052, H38, U05, U25 en U35 in rekening te brengen. kostprijs
J051*    Aanbrengen botvervangers in extractie wond    € 22,68
J052      Prepareren donorplaats              € 153,08
J053      Toeslag esthetische zone, per kaakhelft € 76,54
J054      Bindweefseltransplantaat per donorplaats         € 119,07
J055      Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie € 127,57
J056*    Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef € 130,41
J057      Kosten implantaat         € 366,12
J058      Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting         € 11,34
J059      Grondig submucosaal reinigen implantaat          € 26,65
J060*    Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat   € 294,83
f. Mesostructuur                          
J070*    Plaatsen eerste drukknop           € 136,08
J071*    Plaatsen elke volgende drukknop            € 39,69
J072*    Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak € 232,46
J073*    Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak            € 73,71
g. Prothetische behandeling na implantaten                     
J080*    Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit       € 583,99
J081*    Klikgebit in de onderkaak           € 379,88
J082*    Klikgebit in de bovenkaak           € 379,88
J083*    Omvorming tot klikgebit            € 113,40
J084*    Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten      € 147,42
J085*    Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten         € 170,09
J086*    Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten    € 198,44
J087      Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten       € 96,39
J088      Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten          € 124,74
J089      Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten     € 153,08
h. Nazorg implantologie                          
J090      Specifiek consult nazorg implantologie  € 62,37
J091      Uitgebreid consult nazorg implantologie             € 102,06
i. Prothetische nazorg                 
J100*    Opvullen zonder staafdemontage           € 158,75
J101*    Opvullen met staafdemontage op twee implantaten      € 198,44
J102*    Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten         € 226,79
J103*    Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten    € 255,14
J104*    Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk           € 19,95
J105*    Reparatie zonder staafdemontage          € 62,37
J106*    Reparatie met staafdemontage op twee implantaten     € 119,07
J107*    Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten        € 147,42
J108*    Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten   € 175,76
J109*    Verwijderen en vervangen drukknop      € 28,35

XIV Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)                 
U25 *    Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten         € 15,14
U35 *    Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten             € 17,47
U05 *    Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten     € 17,47

XV Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)                    
Y01       Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten      € 15,14
Y02       Onderlinge dienstverlening        Ter beoordeling


CONTACT
HANDIGE LINKS
www.mondzorgkosten.nl
www.vergelijkmondzorg.nl
www.allesoverhetgebit.nl

PRAKTIJKUREN
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag


Birdie Media, 2022
07.45 - 17.00
07.45 - 17.00
07.45 - 17.00
07.45 - 17.00
   gesloten

PARTNERS
Zijpendaalseweg 61a
6814CD Arnhem

026-4434993
info@tandartsraktoe.nl

Terug naar de inhoud