Tandarts Arnhem | Tarieven - Tandarts Arnhem

Ga naar de inhoud
Tarieven
mondzorg en tandtechniek
Consultatie en diagnostiek (C)
a. Consulten
 • C001 Consult ten behoeve van een intake € 46,91
 • C002 Consult voor een periodieke controle€ 23,45
 • C003 Consult, niet zijnde periodieke controle€ 23,45
b. Diagnostisch onderzoek
 • C010 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen€ 23,45
 • C011 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion€ 111,10
 • C012 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan€ 111,10
 • C013 Studiemodellen€ 30,86
 • C014 Pocketregistratie€ 37,03
 • C015 Parodontiumregistratie€ 74,07
c. Diversen
 • C020 Mondzorg aan huis€ 18,52
 • C021 Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren)€ 25,92

Maken en/of beoordelen foto’s (X)
 • X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto€ 17,28
 • X11 Beoordelen kleine röntgenfoto€ 12,96
 • X21 Maken en boordelen kaakoverzichtsfoto€ 74,07
 • X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak€ 74,07
 • X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto€ 27,16
 • X24 Maken en beoordelen schedelfoto€ 33,33
 • X34 Beoordelen schedelfoto€ 24,69
 • X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 209,86
 • X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€ 61,72

Preventieve Mondzorg (M)
 • M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten€ 13,84
 • M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten€ 13,84
 • M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten€ 13,84
 • M05 Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit€ 27,78
 • M32 Eenvoudig bacteriologisch of enzymatisch onderzoek€ 18,52
 • M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament€ 6,17
 • M40 Fluoridebehandeling€ 15,43
 • M61 Mondbeschermer€ 27,78
 • M80 Behandeling van witte vlekken, eerste element€ 53,70
 • M85 Behandeling van witte vlekken, volgend element€ 29,63

Verdoving (A)
 • A15 Oppervlakteverdoving€ 8,02
 • A10 Geleidings- infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving€ 15,43
 • A20 Behandeling onder algehele narcose€ 0,00

Vullingen (V)
 • V71 Eénvlaksvulling amalgaam€ 25,92
 • V72 Tweevlaksvulling amalgaam€ 41,35
 • V73 Drievlaksvulling amalgaam€ 53,70
 • V74 Meervlaksvulling amalgaam€ 75,30
 • V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 38,27
 • V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 53,70
 • V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 66,04
 • V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer€ 87,65
 • V91 Eénvlaksvulling composiet€ 49,38
 • V92 Tweevlaksvulling composiet€ 64,81
 • V93 Drievlaksvulling composiet€ 77,15
 • V94 Meervlaksvulling composiet€ 98,76
 • V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal€ 74,07
 • V30 Fissuurlak eerste element€ 27,78
 • V35 Fissuurlak volgende element in dezelfde zitting€ 15,43
 • V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen€ 6,17
 • V50 Het droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje€ 12,34
 • V70 Parapulpaire stift€ 12,34
 • V80 Wortelkanaalstift€ 21,60
 • V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element€ 9,26

Wortelkanaalbehandelingen (E)
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
 • E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult€ 43,21
 • E03 Consult na tandheelkundig ongeval€ 33,95
b. Wortelkanaalbehandeling
 • E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel€ 49,38
 • E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten€ 49,71
 • E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal€ 111,10
 • E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen€ 160,48
 • E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen€ 209,86
 • E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen€ 259,24
 • E85 Elektronische lengtebepaling€ 15,43
 • E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting€ 18,52
 • E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement€ 49,38
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
 • E51 Verwijderen van kroon of brug€ 37,03
 • E52 Moeilijke wortelkanaalopening€ 30,86
 • E53 Verwijderen van wortelstift€ 43,21
 • E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal€ 30,86
 • E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal€ 30,86
 • E56 Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel€ 43,21
 • E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie€ 30,86
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
 • E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting€ 86,41
 • E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting€ 55,55
 • E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal€ 46,29
 • E64 Afsluiting van open wortelpunt€ 49,38
Initiële wortelkanaalbehandeling
 • E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal€ 61,72
 • E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal€ 30,86
Bleken
 • E90 Inwendig bleken, eerste zitting€ 49,38
 • E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting€ 18,52
 • E97 Uitwendig bleken per kaak€ 77,15
Behandeling trauma-element
 • E40 Directe pulpa-overkapping€ 30,86
 • E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval€ 12,34
 • E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval€ 24,69
 • E44 Verwijderen spalk€ 6,17
Aanbrengen rubberdam
 • E45 Aanbrengen rubberdam€ 12,34
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
 • E31 Microchirurgische wortelkanaalbehandeling: Snij-/hoektand€ 123,45
 • E32 Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen: Premolaar€ 172,83
 • E33 Microchirurgische wortelkanaalbehandeling: Molaar€ 222,20
 • E34 Aanbrengen retrograde vulling€ 24,69
 • E36 Het trekken van een element met re-implantatie€ 86,41
 • E37 Kijkoperatie€ 74,07
Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen
 • E88 Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen€ 61,72
Gebruik operatiemicroscoop
 • E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling€ 83,33
Gebruiksklaar maken praktijkruimte
 • E87 Gebruiksklaar maken van de praktijkruimte voor wortelkanaalbehandelingen€ 61,72

Kronen en bruggen (R)
a. Inlays en kronen
 • R08 Eénvlaks composiet inlay€ 74,07
 • R09 Tweevlaks composiet inlay€ 141,96
 • R10 Drievlaks composiet inlay€ 185,17
 • R11 Eénvlaksinlay€ 111,10
 • R12 Tweevlaks inlay€ 172,83
 • R13 Drievlaksinlay€ 246,89
 • R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties€ 30,86
 • R24 Kroon op natuurlijk element€ 271,58
 • R34 Kroon op implantaat€ 246,89
 • R29 Confectie kroon€ 55,55
 • R31 Opbouw plastisch materiaal€ 61,72
 • R32 Gegoten opbouw, indirecte methode€ 61,72
b. Brugwerk
 • R40 Eerste brugtussendeel€ 185,17
 • R45 Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€ 92,59
 • R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen€ 154,31
 • R50 Metalen fixatiekap met afdruk€ 30,86
 • R55 Gipsslot met extra afdruk€ 0,00
 • R60 Plakbrug zonder preparatie€ 123,45
 • R61 Plakbrug met preparatie€ 185,17
 • R65 Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel€ 43,21
 • R66 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee€ 24,69
c. Restauraties diversen
 • R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker€ 67,90
 • R71 Vernieuwen porselein schildje, reparatie metalen/porselein kroon in de mond€ 67,90
 • R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties€ 24,69
 • R75 Opnieuw vastzetten plakbrug€ 61,72
 • R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€ 30,86
 • R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element€ 30,86
 • R91 Wortelkap met stift€ 154,31
d. Schildje van keramiek of kunststof
 • R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie€ 74,07
 • R79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie€ 123,45
e. Temporaire voorzieningen
 • R80 Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies€ 30,86
 • R85 Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies€ 12,34

Behandeling Kauwstelsel (G)
Pijn en bewegingsstoornissen(Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)
Onderzoek/diagnostiek bij OPD
 • G21 Functieonderzoek kauwstelsel€ 111,10
 • G22 Verlengd onderzoek OPD€ 222,20
 • G23 Spieractiviteitsmeting en registratie€ 98,76
Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste Functieonderzoek kauwstelsel (G21)
 • G41 Consult OPD-therapie A (niet-complex)€ 64,81
 • G62 Stabilisatieopbeetplaat€ 166,65
 • G68 Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk€ 49,38
 • G47 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A€ 74,07
Therapie bij OPD B (complex), na tenminste verlengd onderzoek OPD (G22)
 • G43 Consult OPD-therapie B (complex)€ 124,68
 • G44 Therapeutische injectie€ 67,90
 • G46 Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)€ 49,38
 • G48 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B€ 123,45
b. Beetregistraties
 • G10 Niet-standaard beetregistratie€ 92,59
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10
 • G11 Scharnierasbepaling€ 92,59
 • G12 Centrale relatiebepaling€ 86,41
 • G13 Protrale/laterale bepalingen€ 61,72
 • G14 Instellen volledig instelbare 'articulator', pantograaf en registratie€ 555,51
 • G16 Therapeutische positiebepaling€ 30,86
 • G20 Beetregistratie intra-oraal€ 61,72
Diversen
 • G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte€ 30,86
 • G65 Indirect planmatig inslijpen€ 339,48
 • G75 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak€ 61,72
 • G69 Beetbeschermingsplaat€ 67,90
 • G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding€ 61,72

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)
a. Onderdeel A
 • H11 Trekken tand of kies€ 46,29
 • H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant€ 34,57
 • H21 Kosten hechtmateriaal€ 6,29
 • H26 Hechten weke delen€ 67,90
 • H50 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 61,72
 • H55 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling€ 18,52
b. Onderdeel B
 • H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen€ 61,72
 • H33 Hemisectie van een molaar€ 74,07
 • H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap€ 74,07
 • H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak€ 55,55
 • H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje€ 37,03

Kunstgebitten (P)
a. Gedeeltelijk kunstgebit
 • P001 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen€ 92,59
 • P002 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen€ 185,17
 • P003 Frame kunstgebit, 1-4 elementen€ 253,07
 • P004 Frame kunstgebit, 5-13 elementen€ 345,65
b. Volledig kunstgebit
 • P020 Volledig kunstgebit bovenkaak€ 185,17
 • P021 Volledig kunstgebit onderkaak€ 246,89
 • P022 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak€ 401,20
 • P023 Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak€ 123,45
c. Toeslagen
 • P040 Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit€ 67,90
 • P041 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 67,90
 • P042 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur€ 61,72
 • P043 Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting€ 37,03
 • P044 Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak€ 83,33
 • P045 Toeslag immediaat kunstgebit€ 15,43
 • P046 Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit€ 49,38
 • P047 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 18,52
 • P048 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls€ 92,59
 • P049 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling€ 61,72
d. Aanpassingen bestaand kunstgebit
 • P060 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak€ 43,21
 • P061 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak€ 43,21
 • P062 Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak€ 92,59
 • P063 Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak€ 92,59
 • P064 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak€ 92,59
 • P065 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak€ 92,59
 • P066 Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak€ 172,83
 • P067 Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit€ 30,86
 • P068 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 18,52
 • P069 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€ 49,38
 • P070 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 18,52
 • P071 Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak€ 49,38
 • P072 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€ 49,38

Tandvleesbehandelingen (T)
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
 • T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 179,00
 • T021 Grondig reinigen wortel, complex, per element€ 33,33
 • T022 Grondig reinigen wortel, standaard, per element€ 24,69
 • T032 Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus€ 111,10
 • T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling€ 67,90
 • T042 Consult parodontale nazorg€ 93,82
 • T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg€ 124,68
 • T044 Complex consult parodontale nazorg€ 166,04
Parodontale chirurgie
 • T071 Flapoperatie per sextant (één zesde deel)€ 308,62
 • T072 Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel)€ 370,34
 • T073 Directe post-operatieve zorg, eerste zitting€ 61,72
 • T074 Directe post-operatieve zorg, tweede zitting€ 166,04
 • T076 Tuber- of retromolaarplastiek€ 77,15
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
 • T101 Tuber- of retromolaarplastiek€ 108,02
 • T102 Tandvleescorrectie, per element€ 58,64
 • T103 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)€ 154,31
Toepassen van regeneratietechniek
 • T111 Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)€ 370,34
 • T112 Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element€ 123,45
 • T113 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal€ 200,60
Parodontale kroonverlengingsprocedure
 • T121 Kroonverlenging per element€ 200,60
 • T122 Kroonverlenging per sextant€ 370,34
Mucogingivale chirurgie
 • T141 Tandvleestransplantaat€ 132,71
 • T142 Recessie bedekking met verplaatste lap€ 370,34
Directe postoperatieve zorg
 • T151 Directe post-operatieve zorg, eerste zitting€ 61,72
 • T152 Directe postoperatieve zorg, tweede zitting€ 166,04
Diversen
 • T161 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€ 43,21
 • T162 Behandeling tandvleesabces€ 83,33
 • T163 Toepassing lokaal medicament€ 66,66
 • T164 (Draad)spalk€ 24,69
 • T165 Uitgebreide voedingsanalyse€ 61,72

Implantaten (J)
 • J97 Overheadkosten implantologie€ 182,78
 • J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie€ 103,44
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
 • J01 Initieel onderzoek implantologie€ 68,48
 • J02 Verlengd onderzoek implantologie€ 105,35
 • J03 Proefopstelling€ 142,22
 • J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan€ 47,41
b. I Pre-implantologische chirurgie
 • J09 Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft€ 252,84
 • J10 Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting€ 158,03
 • J11 Prepareren donorplaats€ 142,22
 • J12 Kaakverbreding en/of verhoging, per kaak€ 152,76
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
 • J06 Vrijleggen foramen mentale€ 31,61
 • J15 Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant€ 89,55
 • J17 Aanvullende ophoging bodem bijholte€ 136,96
 • J18 Ophoging bodem bijholte orthograad€ 63,21
 • J19 Toeslag esthetische zone€ 68,48
c. Implantologische chirurgie
 • J20 Plaatsen eerste implantaat per kaak€ 240,73
 • J28 Plaatsen volgend implantaat€ 99,56
 • J23 Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)€ 79,01
 • J29 Plaatsing volgende Healing Abutment€ 37,40
 • J26 Moeizaam verwijderen implantaat€ 173,83
 • J36 Verwijderen implantaat€ 34,77
 • J27 Vervangen eerste implantaat€ 240,73
 • J37 Vervangen volgend implantaat€ 99,56
 • J39 Uitvoeren autotransplantaat€ 183,84
 • J88 Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel)€ 183,84
d. Diversen
 • J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik€ 0,00
 • J08 Aanbrengen botvervangers in extractie wond€ 21,07
 • J30 Bindweefseltransplantaat per donorplaats€ 110,62
 • J81 Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie€ 118,52
 • J32 Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef€ 121,15
 • J33 Kosten implantaat€ 338,74
 • J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting€ 10,54
 • J35 Grondig submucosaal reinigen implantaat€ 24,70
 • J87 Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat€ 273,91
e. Mesostructuur
 • J45 Plaatsen eerste drukknop€ 126,42
 • J41 Elke volgende magneet, drukknop€ 36,87
 • J42 Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak€ 215,97
 • J43 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak€ 68,48
 • J44 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon€ 26,34
f. Prothetische behandeling na implantaten
 • J50 Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit€ 542,55
 • J51 Onder klikgebit€ 352,92
 • J52 Boven klikgebit€ 352,92
 • J53 Omvorming klikgebit€ 105,35
 • J54 Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten€ 136,96
 • J55 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten€ 158,03
 • J56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten€ 184,36
 • J57 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten€ 89,55
 • J58 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten€ 115,89
 • J59 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten€ 142,22
g. Nazorg implantologie
 • J60 Specifiek consult nazorg implantologie€ 57,94
 • J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie€ 94,82
h. Prothetische nazorg
 • J71 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten€ 184,36
 • J72 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 210,70
 • J73 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 237,04
 • J74 Reparatie zonder staafdemontage€ 57,94
 • J75 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten€ 110,62
 • J76 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten€ 136,96
 • J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten€ 163,29
 • J78 Verwijderen én vervangen drukknop€ 26,34
i. Ketenzorg implantologie
 • J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit€ 536,23CONTACT
HANDIGE LINKS
www.mondzorgkosten.nl
www.vergelijkmondzorg.nl
www.allesoverhetgebit.nl

PRAKTIJKUREN
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag


Birdie Media, 2022
07.45 - 17.00
07.45 - 17.00
07.45 - 17.00
07.45 - 17.00
   gesloten

PARTNERS
Zijpendaalseweg 61a
6814CD Arnhem

026-4434993
info@tandartsraktoe.nl

Terug naar de inhoud