Tandarts Arnhem | Disclaimer - Tandarts Arnhem

Ga naar de inhoud
Ravin J Raktoe tandartsen spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden informatie en producten. Ravin J Raktoe tandartsen behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen zonder nadere aankondiging. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Ravin J Raktoe tandartsen geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Ravin J Raktoe tandartsen geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. Ravin J Raktoe tandartsen garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Ravin J Raktoe tandartsen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. De geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Het gebruik van de geboden informatie is voor uw eigen rekening en risico. Als rechthebbende behouden wij alle rechten met betrekking tot de geboden informatie. Onder informatie verstaan wij teksten, producten, prijzen, grafisch materiaal en logo's. Op de informatie van deze website en op de disclaimer is Nederlands recht van toepassing.
CONTACT
HANDIGE LINKS
www.mondzorgkosten.nl
www.vergelijkmondzorg.nl
www.allesoverhetgebit.nl

PRAKTIJKUREN
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag


Birdie Media, 2022
07.45 - 17.00
07.45 - 17.00
07.45 - 17.00
07.45 - 17.00
   gesloten

PARTNERS
Zijpendaalseweg 61a
6814CD Arnhem

026-4434993
info@tandartsraktoe.nl

Terug naar de inhoud